GCLUB

เกมส์ไฮโล

ไฮโล เป็นเกมส์การพนันที่ใช้อุปกรณ์ ในการเล่นพนันคือ ลูกเต๋า 3ลูก ที่มีแต้มจาก1-6
โดยจะเอาลูกเต๋าไปใส่ภาชนะ และใช้ฝาครอบปิดไว้
จากนั้นเขย่าเพื่อสุ่มหาแต้มของลูกเต๋ามีรูปแบบการทายผลของลูกเต๋า หลายแบบและอัตราการ
จ่ายที่แตกต่างกันของแต่ละแบบจึงทำให้ ไฮโลว์เป็นอีกหนึ่งเกมส์ที่น่าเล่นไม่แพ้เกมส์ใด

กติกาการเล่น ไฮโล
การแทงไฮโลว์ แบบการเต็ง สูง-ต่ำ
โดยเป็นการนับแต้มของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก สูง คือมีผลของแต้มตั้งแต่ 11 – 17 / ต่ำ คือมีผลของแต้มตั้งแต่ 4 – 10
มีอัตราจ่าย 1เท่า ของยอดการแทงในกรณีที่ลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกออกเลขเหมือนกัน ทั้ง 3 ลูก
จะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ
การแทงไฮโลว์ แบบการเต็ง คู่-คี่
เป็นการนับแต้มรวมของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก คู่ คือมีผลของแต้มรวมเท่ากับ 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 คี่
คือมีผลของแต้มรวม เท่ากับ 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 มีอัตราจ่าย 1เท่า ของยอดการแทง ในกรณีที่ลูกเต๋าทั้ง
3 ลูกออกเลขเหมือนกันทั้ง 3ลูก(ตอง) จะถือว่าเจ้ามือเป็นฝ่ายชนะ
การแทงไฮ-โลว์ แบบการเต็งเลข
การเต็งเลข เป็นการทายแต้มของลูกเต๋าทั้ง3ลูก ถ้าผลของแต้มลูกเต๋าตรงกับที่เราแทงก็จะถือว่าชนะ
ลูกเต๋าออกตรง 1ลูก จ่าย 1เท่า ของยอดที่แทง ลูกเต๋าออกตรง 2ลูก จ่าย 2เท่า ของยอดที่แทง ลูกเต๋าออกตรง
3ลูก จ่าย 3เท่า ของยอดที่แทง
การแทงไฮ-โลว์ แบบแทงเลขคู่
การแทงแบบเลขคู่ เป็นการทายว่าลูกเต๋า 2ใน3ลูกมีผลออกเป็นตัวเลขเดียวกัน 1 คู่ โดยมีทั้งหมด 6 คู่ตัว
มีอัตราจ่าย 8 เท่า ของยอดการแทง
การแทงไฮ-โลว์ แบบผลรวมจำนวนแต้ม
เป็นการทายแต้มของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกรวมกันมีทั้งหมด 14หมายเลขตั้งแต่ 4 ถึง 17 โดยแต่ละ
ตัวเลขมีอัตตราการจ่าย ดังนี้
แทง 8 หรือ 13 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 8 เท่า ของยอดการแทง
แทง 7 หรือ 17 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 12 เท่า ของยอดการแทง
แทง 6 หรือ 15 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 14 เท่า ของยอดการแทง
แทง 5 หรือ 16 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 18 เท่า ของยอดการแทง
แทง 4 หรือ 17 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 50 เท่า ของยอดการแทง
แทง 9 , 10 , 11 หรือ 12 ผลรวมของลูกเต๋าออกตรงจ่าย 6 เท่า ของยอดการแทง
การแทงไฮ-โลว์ แทงตอง แบบไม่เจาะจงตัวเลข
เป็นการทายแต้มของลูกเต๋าทั้ง3ลูก เหมือนกันทั้งสามลูก(ตอง)ตองแต้มใหนก็ได้มีทั้งหมด
6ชุดหมายเลขตั้งแต่ตอง1 ถึง ตอง6 อัตราจ่าย 24เท่า ของยอดการแทง
การแทงไฮ-โลว์ แทงตอง แบบเจาะจงตัวเลข
เป็นการทายแต้มของลูกเต๋าทั้ง 3ลูก เหมือนกันทั้งสามลูก(ตอง) มีทั้งหมด 6 ชุดหมายเลข ตั้งแต่ ตอง1 ถึง ตอง6
หากผล ออกมาเป็นการตองหมายเลขนั้นๆจะมีอัตราจ่าย 150เท่า ของยอดการแทง

การแทงไฮ-โลว์ แบบแทง 2ตัวเลขที่ต่างกัน
โดยเป็นการทายว่าลูกเต๋า 2 ใน 3ลูกมีเลขตรงกับที่เราแทง โดยมีทั้งหมด 15 คู่ ตัวเลขมีอัตราจ่าย 5เท่า
ของยอดการแทง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *